Máy đo đường huyết Easy mate GCU

Giá: 1.450.000 VNĐ
Giá cũ: 2.250.000 VNĐ
Đặt mua
Thông tin chi tiết
Lượt xem: 998
Yahoo
Các sản phẩm khác :
Máy đo đường huyết Medi Touch
Giá: 1.600.000 VNĐ
971 lượt xem
Máy đo đường huyết Medismart Sapphire
Giá: 1.070.000 VNĐ
780 lượt xem
Máy đo đường huyết On-Call EZ II
Giá: 799.000 VNĐ
2609 lượt xem
Máy đo đường huyết EASYGLUCO Auto-Coding
Giá: 499.000 VNĐ
1665 lượt xem
Máy đo đường huyết On-Call Platinum
Giá: 1.450.000 VNĐ
1313 lượt xem
Máy đo đường huyết One touch Ultra 2
Giá: 1.850.000 VNĐ
1752 lượt xem
Máy đo đường huyết Omron HEA-221
Giá: 1.450.000 VNĐ
1216 lượt xem
Máy đo đường huyết On-Call plus
Giá: 1.060.000 VNĐ
1298 lượt xem
Máy đo đường huyết One Touch Horizon
Giá: 1.050.000 VNĐ
1666 lượt xem
Máy đo đường huyết One Touch Surestep
Giá: 2.500.000 VNĐ
1456 lượt xem