Máy đo đường huyết Easy mate GCU

Giá: 1.450.000 VNĐ
Giá cũ: 2.250.000 VNĐ
Đặt mua
Thông tin chi tiết
Lượt xem: 921
Yahoo
Các sản phẩm khác :
Máy đo đường huyết Medi Touch
Giá: 1.600.000 VNĐ
882 lượt xem
Máy đo đường huyết Medismart Sapphire
Giá: 1.070.000 VNĐ
720 lượt xem
Máy đo đường huyết On-Call EZ II
Giá: 799.000 VNĐ
2344 lượt xem
Máy đo đường huyết EASYGLUCO Auto-Coding
Giá: 499.000 VNĐ
1464 lượt xem
Máy đo đường huyết On-Call Platinum
Giá: 1.450.000 VNĐ
1204 lượt xem
Máy đo đường huyết One touch Ultra 2
Giá: 1.850.000 VNĐ
1608 lượt xem
Máy đo đường huyết Omron HEA-221
Giá: 1.450.000 VNĐ
1122 lượt xem
Máy đo đường huyết On-Call plus
Giá: 1.060.000 VNĐ
1200 lượt xem
Máy đo đường huyết One Touch Horizon
Giá: 1.050.000 VNĐ
1505 lượt xem
Máy đo đường huyết One Touch Surestep
Giá: 2.500.000 VNĐ
1342 lượt xem