Máy đo đường huyết Easy mate GCU

Giá: 1.450.000 VNĐ
Giá cũ: 2.250.000 VNĐ
Đặt mua
Thông tin chi tiết
Lượt xem: 896
Yahoo
Các sản phẩm khác :
Máy đo đường huyết Medi Touch
Giá: 1.600.000 VNĐ
853 lượt xem
Máy đo đường huyết Medismart Sapphire
Giá: 1.070.000 VNĐ
705 lượt xem
Máy đo đường huyết On-Call EZ II
Giá: 799.000 VNĐ
2276 lượt xem
Máy đo đường huyết EASYGLUCO Auto-Coding
Giá: 499.000 VNĐ
1401 lượt xem
Máy đo đường huyết On-Call Platinum
Giá: 1.450.000 VNĐ
1168 lượt xem
Máy đo đường huyết One touch Ultra 2
Giá: 1.850.000 VNĐ
1563 lượt xem
Máy đo đường huyết Omron HEA-221
Giá: 1.450.000 VNĐ
1092 lượt xem
Máy đo đường huyết On-Call plus
Giá: 1.060.000 VNĐ
1173 lượt xem
Máy đo đường huyết One Touch Horizon
Giá: 1.050.000 VNĐ
1458 lượt xem
Máy đo đường huyết One Touch Surestep
Giá: 2.500.000 VNĐ
1304 lượt xem